Вторник 27, Октомври 2020г.

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ДГ №16 "СЛАВЕЙЧЕ" ЗА  УЧЕБНАТА 2020/2021г.