Петък 24, Септември 2021г.
Детската градина се намира в кв.Куба на ул.”Св.св.Кирил и Методий”92-94.Разположена е на площ от 5270 кв.м.от които 873 кв.м.застроена площ и 4397 кв.м.дворно пространство.Построена е по типов проект,на два етажа.  _MG_530201
 _________

Разполага с 6 просторни занимални,6 спални помещения, с капацитет  170 места.В момента тук са разположени 1 яслена група за деца от 10 месеца до 3 години и 5 градински групи за деца от 3 до 7 години.Детската градина се посещава от 165 деца.

 zanim  spalnq
Голямо преимущество за детската градина е наличието на физкултурен салон, в който освен спортни занимания,се провеждат празници,развличения,свободни игри.  fiz.s

 

Сподели: