Вторник 27, Октомври 2020г.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ КАТО ПАРТНЬОРИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС - ИЗВАДКА ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА