Вторник 29, Ноември 2022г.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ КАТО ПАРТНЬОРИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС - ИЗВАДКА ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА